Medewerkers en veiligheid
Convenantscholen

Het CBL sluit met ROC's en vakscholen convenanten af die de kwaliteit van onderwijs en examens waarborgen. Met de nieuwe generatie convenanten die sinds 2009 met ROC's worden gesloten, zijn ook waarborgen afgesproken over de kwaliteit van de begeleiding van cursisten op de winkelvloer. Supermarkten investeren veel in het vakmanschap van medewerkers op versafdelingen. Dit is zichtbaar in de groei van het aantal cursisten op de vakscholen. Ook zetten supermarkten zelf trainingen op, die zijn gericht op verbetering van de kwaliteit op de versafdelingen.