Medewerkers en veiligheid
CBL-opleidingenhuis

CBL opleidingen voor iedere functie in de supermarkt

Het CBL biedt opleidingen voor supermarktmedewerkers op alle niveaus. Voor verkoopmedewerkers, afdelingsmanagers en supermarktmanagers/zelfstandig ondernemers heeft het CBL opleidingen voor een CBL-diploma dat door alle supermarkten wordt erkend. www.supermarkt.nl is onze speciale jongerensite met informatie over werken en leren in de supermarkt.

In het CBL-opleidingenhuis kunnen medewerkers door het halen van CBL-diploma's werken aan hun toekomst in de supermarktbranche. Het CBL-diploma is weggelegd voor mensen die hebben aangetoond te beschikken over voldoende vakkennis, de vaardigheden en de juiste instelling om een functie in de supermarkt te kunnen vervullen.

Een gedegen opleiding met een CBL-diploma
Met het CBL-Opleidingenhuis beschikt de branche over een opleidingsinstrument dat zeer flexibel kan worden ingezet voor de training van supermarktmedewerkers. Het CBL-Opleidingenhuis wordt gebruikt voor bedrijfsopleidingen, door commerciele opleiders en in het middelbaar beroepsonderwijs in het dagonderwijs en in de BBL, waarbij leerlingen 4 dagen werkend leren op de winkelvloer en 1 dag per week lessen volgen. Leermiddelen voor een opleidingenhuis in de supermarktbranche vragen permanente aandacht. De dynamiek van de branche vraagt continue aanpassingen door ontwikkelingen in bijvoorbeeld assortimenten, voedselveiligheid en biologische producten, logistiek en alle andere terreinen waarbij de supermarkt voorop loopt. Hiertoe heeft het CBL een kwaliteitsbewakingssysteem opgezet dat continu de ervaringen met het CBL-Opleidingenhuis volgt bij de bedrijven, de cursisten en de opleiders. Onder CBL-opleidingenhuis (linker navigatiebalk) vindt u meer informatie over de opleidingen van het CBL.

Het CBL-Opleidingenhuis in het middelbaar beroepsonderwijs
Het CBL-Opleidingenhuis heeft vaste voet gekregen in het middelbaar beroepsonderwijs. Meer dan 25 detailhandelsscholen verspreid over het hele land leiden supermarktmedewerkers op, waarbij gebruik wordt gemaakt van de leermiddelen en examens van het CBL-Opleidingenhuis in het reguliere onderwijs. Hierbij is ook slagen voor de CBL-examens voorwaarde voor het halen van de schoolopleiding. Afspraken over de inzet van het CBL-Opleidingenhuis zijn vastgelegd in Convenanten. De Convenantscholen hebben tientallen bedrijfsgroepen -klassen met leerlingen van een formule/bedrijf- in opleiding. Daarnaast zijn er ook "gemengde groepen" (klassen met leerlingen van meerdere formules). Daarmee kunnen ook CBL-leden die regionaal onvoldoende kandidaten hebben om een groep van 20 cursisten bijeen te krijgen, gebruik maken van de CBL-opleidingen via de scholen.

CBL-examencommissie
De CBL-examencommissie staat garant voor de kwaliteit van de examens. Deze kwaliteit vertaalt zich in een examen dat aansluit bij de beroepspraktijk op de winkelvloer en de eisen die die stelt aan supermarktmedewerkers. Bovendien kan de cursist zo snel mogelijk na het afronden van een studieonderdeel examen doen. Het CBL examineert bij bedrijven op de werkplek, bij opleiders op de studieplek, op scholen, op vaste momenten of op afspraak. Het CBL waarborgt de kwaliteit van de examens door het onderhouden van een professionele toetsenbank die in staat is altijd aan de vraag te voldoen.

Op www.supermarkt.nl staat meer informatie over de verschillende opleidingsniveaus en -eisen.