Medewerkers en veiligheid
Supermanagerworden.nl

Om de boodschap van Passie voor Food bij jongeren te brengen, heeft het CBL de imagocampagne Supermanagerworden.nl gestart op de havo en in het mbo. Op de website www.supermanagerworden.nl krijgen leerlingen van het 4e jaar havo en 3e jaar mbo praktijkgericht onderwijs in hoe marketing, personeels- beleid en logistiek in de supermarkt werken. Leerlingen kijken in een korte film over de schouder mee van een supermanager van een supermarkt. Vervolgens krijgen de leerlingen van de docent een lesbrief en werkblad om de lesstof te behandelen. Ook een bezoek aan een supermarkt in de buurt van de school is via Supermanagerworden.nl mogelijk.

Scholen reageren enthousiast op de campagne. In meer dan een derde van alle havo's en op meer dan de helft van alle mbo-opleidingen wordt Supermanager ingezet in de lessen.

De films zijn ook op Youtube terug te vinden.