Logistiek
Duurzaamheid in de logistiek

Door het toepassen van enkel of in combinatie met bijvoorbeeld eco-combi’s heeft  dagranddistributie een buitengewoon positief maatschappelijk en economisch effect. Door winkels minder in de spitsuren te bevoorraden wordt een grote duurzame stap gezet.

Voordelen voor de burgers
• Minder overlast van ladende/lossende vrachtwagens voor winkelend publiek, bevoorrading vindt immers buiten de winkeltijden plaats;
• Verbetering van de verkeersveiligheid, de vrachtwagens rijden in de stad op tijden dat er weinig tot geen voetgangers en fietsers zijn;
• Geen overlast bij laden en lossen in de avond en vroege ochtend dankzij de inzet van ‘stil’ materieel;
• Vrachtwagens vroeger en later op pad: kleiner aandeel vrachtwagens in de spits;
• Vermindering van emissie-uitstoot (milieu).

Voordelen voor de gemeenten
• Minder drukte in de spits omdat bevoorradende vrachtwagens vroeger in de ochtend en later in de avond (en dus gespreid) de winkels bevoorraden;
• Grote vrachtwagens blijven vaak op de weg staan als ze moeten laden/lossen. In de dagranden geeft dit minder overlast;
• Verbetering verkeersveiligheid binnen de gemeente omdat bevoorradende vrachtwagens de stad in komen op een tijdstip dat er weinig fietsers/voetgangers zijn;
• Minder problemen met luchtkwaliteit omdat bevoorradende vrachtwagens vroeger in de ochtend en later op de avond de winkels bevoorraden.

Voordelen voor de detailhandel
• De zekerheid dat goederen op tijd worden geleverd;
• Minder overlast van ladende/lossende vrachtwagens voor het winkelend publiek;
• Minder activiteiten in de winkels op tijden dat klanten aanwezig zijn;
• Kostenbesparing door bundeling van goederen.

Voordelen voor de vervoerders
• Snellere en efficiëntere bevoorrading vóór ochtendspits en na avondspits;
• Bredere inzet van logistiek materieel, met als bijkomend voordeel meer rendement uit de investering;
• Efficiëntere inzet van voertuigen en logistieke middelen.