Logistiek
Dagranddistributie

Doelstelling is om met gemeenten afspraken te maken over vroege ochtend- en late avondleveringen. Voor deze tijdstippen zetten CBL-leden stil en schoon transport in. Dit is niet alleen efficiƫnt en kostenbesparend, het leidt ook tot een vermindering van druk op milieu en verkeer.

Bevoorrading van supermarkten in de randen van de dag kan een reductie van 17% brandstof en een overeenkomstige daling van de CO2 uitstoot veroorzaken. Dit blijkt onder andere uit een Rotterdamse pilot en de analyse van een kleine 500 ritgegevens en de hiervan bekende file gegevens rondom Rotterdam. TNO heeft berekend dat venstertijden voor bedrijven een extra kostenpost betekenen van 425 miljoen euro per jaar. De supermarktsector neemt het overgrote deel van dit enorme bedrag voor haar rekening.

Afgelopen tijd heeft het CBL met gemeenteambtenaren van milieu, verkeer en vervoer, handhaving en/of een wethouder van een gemeente waar een supermarkt aan de slag wil gesproken over het bevoorraden van de winkels tussen 19.00 en 7.00 uur. Dit heeft er toe geleid dat 40-tal gemeenten hebben aangegeven bereid te zijn om mee te werken aan dagranddistributie. Met de gemeenten Utrecht en Rotterdam heeft het CBL de intentieverklaring dagranddistributie getekend. Aankomende tijd gaat het CBL vergelijkbare intentieverklaringen met andere gemeenten afsluiten om zo dagranddistributie met stil en schoon transport voor de toekomst te waarborgen.

Download hier de intentieverklaring met Utrecht.