lobby en wetgeving
leeftijdsgrens naar 18 jaar

Verhoging van de leeftijd voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar een feit

Per 1 januari 2014 is de leeftijd voor het kopen van alcohol (zowel licht alcoholische als sterke drank) en tabak verhoogd naar 18 jaar.

-Vanaf 1 januari moet iedereen tot 25 jaar zich legitimeren in de supermarkt bij de aankoop van alcohol en/of tabak.
-Gemeenten moeten iedere vier jaar een preventie- en handhavingsplan voor het alcoholbeleid opstellen.

NIX18
Met een eenduidige boodschap en één duidelijk logo dat door alle verkooppunten wordt gebruikt, kan een krachtige boodschap afgegeven worden aan jongeren en ouders. De staatssecretaris van VWS heeft een brede draagvlakcampagne ontwikkeld waarin dit gerealiseerd wordt. De supermarktbranche sluit aan bij deze campagne en heeft het logo met het handje in de supermarkt en reclame-uitingen per 1 januari 2014 vervangen door het logo van de VWS-campagne.

Het is van groot belang dat alle partijen – gemeenten, verstrekkers, industrie, ouders, scholen, maatschappelijke organisaties, en zeker ook de jongeren zelf– gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om overmatige alcoholconsumptie door jongeren aan te pakken.

Meer informatie over de campagne NIX18 vindt u op www.nix18.nl

Om supermarktmedewerkers voor te bereiden en te trainen ontwikkelde het CBL de e-learningmodule Soms moet je Nee verkopen.