Duurzaamheid
www.DuurzamerEten.nl

Wie doet wat op het gebied van duurzaamheid?

Bedrijven uit de voedselketen zetten stappen op het gebied van duurzaamheid zonder dat de consument dat altijd in de gaten heeft. De website www.DuurzamerEten.nl is een centraal punt waar alle schakels van de agrofood-keten zijn terug te vinden en daarmee uniek in Europa. Aan de hand van 9 thema’s beschrijven bedrijven in eigen woorden hun inspanningen, ambities en resultaten. De thema’s zijn: water en bodem, energie, biodiversiteit, emissies naar de lucht, arbeid, eerlijke handel, dierenwelzijn, transport en grondstoffen en reststromen.
De website bevat geen ranking van bedrijven of producten, maar biedt bezoekers helder inzicht in de verduurzamingsprocessen die gaande zijn in landbouw, industrie, retail, horeca en catering.