Duurzaamheid
Weidegang

Niet alleen voor liefhebbers van het Nederlandse landschap, maar bovenal voor koeien is weidegang van grote waarde. Verplicht stellen van weidegang raakt echter veel aspecten van de bedrijfsvoering op een melkveehouderij met mogelijke kosten of investeringen als gevolg. Het CBL is daarom niet voor een verplichting, maar wil weidegang wel stimuleren. In 2006 heeft het CBL onder meer met de Dierenbescherming het initiatief genomen tot de Stichting Weidegang.

Veel zuivelproducten onder huismerk zijn afkomstig van koeien die gegarandeerd in de wei gelopen hebben. Daarnaast is CBL van mening dat weidegang geen doel op zich is. Het is een belangrijk onderdeel van verduurzaming in de zuivelketen maar naast het stimuleren van weidegang moet er ook worden ingezet op verbetering van milieu en dierenwelzijn. Dit gebeurt via de Duurzame Zuivelketen.

Huismerkzuivel in de supermarkt.