Duurzaamheid
Gewasbeschermingsmiddelen

In de voedselketen worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in verschillende productcategorieƫn. Vooral bij de teelt van aardappelen, groente en fruit (AGF). Gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet om producten te beschermen tegen onkruid, ziektes en plagen. De inzet van deze middelen is verre van vrijblijvend. In Europa zijn kaders gesteld waarbinnen middelen op de Europese markt mogen worden toegestaan. In Nederland worden gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld en toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Gewasbeschermingsmiddelen hebben bij de teelt van ons voedsel een belangrijke functie, tegelijkertijd dient er op verantwoorde wijze mee om gegaan te worden. Overmatig of onverantwoord gebruik van middelen kan effecten hebben op het milieu en de volksgezondheid. Alle partijen in de keten zijn verantwoordelijk voor een verantwoorde en duurzame productie van ons voedsel. Dat begint met de teler van groente en fruit. Maar ook verwerkers en supermarktorganisaties hebben de verantwoordelijkheid om producten in te kopen en te verwerken die niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Supermarktorganisaties nemen deze verantwoordelijkheid serieus door met hun leveranciers duidelijke afspraken te maken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

  • Supermarkten gebruiken Milieukeur/Planetproof en GlobalG.A.P. als standaarvoorwaarde voor levering. Een overzicht van de verschillen tussen Milieukeur/Planetproof, biologische en gangbare producten kunt u terugvinden in de factsheet;
  • Bovenop de huidige wetgeving, worden additionele eisen (bovenwettelijk) gesteld op de toegestane residuen op producten;
  • Voor sierteelt wordt gewerkt met de MPS-standaard en de GlobalG.A.P. Flowers & ornamentals standard;
  • Het grootste verkoopkanaal van biologische producten is supermarkten (Monitor Duurzaam Voedsel 2014). Er wordt hard gewerkt om dit aandeel in biologisch (en milieukeur-gecertificeerde) producten te vergroten;
  • In verschillende pilots en projecten van supermarkten wordt bijgedragen aan de gezondheid van de bij, biodiversiteit en schoon grondwater.