Duurzaamheid
Eieren

Supermarkten verkopen sinds 2005 geen eieren meer afkomstig van kippen die worden gehouden in legbatterijen (ook wel kooi-eieren genoemd). De branche liep hiermee vooruit op wetgeving die het houden van kippen in legbatterijen pas in 2012 aan banden wilde leggen. Hiervoor ontving de branche de Good Egg Award 2008 van de internationale dierenwelzijnsorganisatie Compassion In World Farming. Naast scharreleieren verkopen supermarkten ook vrije uitloop en biologische eieren.

Aan de eicode is af te leiden of kippen hebben gescharreld, het eerste getal staat voor het houderijsysteem: 0 Is biologisch, 1 is vrije uitloop, 2 is scharrel (3 is kooi). Alle eieren die in de supermarkt te koop zijn, zijn afkomstig van kippen die gescharreld hebben.