Duurzaamheid
Duurzaam vlees

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om vlees en vleeswaren te verduurzamen, zoals het verdoofd castreren van biggen en het Convenant Tussensegment. Ook is het aanbod duurzame alternatieven steeds groter zodat de consument een weloverwogen keuze kan maken. Inmiddels is 94% van het assortiment kippenvlees duurzamer:

Ook voor varkensvlees is er een basaal bovenwettelijk duurzaamheidsniveau, waardoor grote stappen zijn gezet in de verbetering van omstandigheden voor mens, dier en milieu. Samenwerking tussen alle schakels in de keten is hierbij onmisbaar.

Duurzaam varkensvlees

De belangrijke stappen op dierenwelzijn zijn dat de varkens meer ruimte en afleidingsmateriaal hebben. Vleesvarkens hebben 25% meer ruimte en biggen tot 50%. Hierdoor wordt verveling voorkomen en ontstaat er minder onrust in de stal. Ook voor een ingreep als het couperen van staarten worden eisen gesteld om de staart zo lang mogelijk te houden en zo natuurlijk gedrag te bevorderen. Ingrepen zoals slijpen van tanden worden zo goed als uitgesloten. Het vervoer van varkens mag maximaal 6 uur duren  en de biggen mogen langer bij hun moeder drinken (gemiddeld 28 dagen). Met castratie is vervroegd helemaal gestopt (2014 in plaats van 2015) en er vindt strengere kwaliteitscontrole plaats op het drinkwater van de varkens. Op het gebied van gezondheid is sterk ingezet op verdere beperking van het antibioticagebruik. Op milieugebied is onder andere afgesproken dat voor het voer van de varkens 100% verantwoorde soja wordt gebruikt (volgens de specificaties van de Round Table on Responsible Soy of gelijkwaardig). Ook zijn er samen met Natuur& Milieu normen gedefinieerd voor het verminderen van ammoniakemissie, broeikasgassen en fijnstofuitstoot en het gebruik van groene stroom. 

Via bestaande certificeringssystemen, zoals IKB en GlobalGAP, controleren onafhankelijke partijen of de afgesproken criteria voor duurzamer varkensvlees zijn ingevoerd. Hiermee wordt de nieuwe standaard voor varkensvlees geborgd.

Naast deze nieuwe standaard blijven supermarkten zich inspannen om het marktaandeel van nog duurzamere soorten zoals scharrel en biologisch varkensvlees, verder te vergroten.

Meer informatie over de criteria, vastgelegd binnen GlobalGAP:

Module health and antibiotics
Module animal welfare
Module environment