Duurzaamheid
Castreren biggen

In het najaar van 2007 hebben COV, NVV, LTO Nederland en het CBL de Verklaring van Noordwijk ondertekent, dat als doel heeft voor 2015 te stoppen met het castreren van biggen. Inmiddels hebben deze partijen in 2013 met elkaar afgesproken de afspraak te vervroegen naar 1 januari 2014.

Dit in het kader van het Varken van morgen waar CBL-leden samen met de vleessector afspraken hebben gemaakt om varkensvlees verder te verduurzamen. Tot die tijd werden biggen als tussenoplossing verdoofd gecastreerd. Deze afspraak is vastgelegd in een GlobalGAP module waar de criteria voor voor het Varken van Morgen staan opgenomen. Inmiddels is al het varkensvlees dat in supermarkt ligt afkomstig van varkens die niet gecastreerd zijn.