Duurzaamheid
Duurzame soja

In 60 tot 70% van alle producten in een supermarkt is soja verwerkt. Van de hele sojaboon wordt tahoe, tempeh of sojamelk gemaakt. Het grootste deel van de sojaoogst (94%) wordt echter uitgeperst, wat sojameel en sojaolie oplevert dat veel voor veevoer wordt gebruikt. De teelt van soja is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Oorzaken zijn de groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart. Mensen eten meer, maar vooral ook meer zuivel en vlees waardoor de vraag naar soja ook stijgt. Soja is een belangrijke bron van inkomsten voor veel boeren, ook in ontwikkelingslanden. Maar de groeiende vraag naar soja kan leiden tot verlies van waardevolle natuur, conflicten over landrechten en slechte arbeidsomstandigheden. Door verantwoorde soja in te kopen, wil de stichting een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de sojaproductie.

Nederlandse supermarkten hebben een kleine en indirecte rol in de soja-veevoerketen, maar vinden wel het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van sojaproductie. Daarom hebben alle CBL-leden zich gecommitteerd om uiterlijk in 2015 uitsluitend verantwoorde soja (RTRS of gelijkwaardig) in te kopen voor de productie van hun huismerkproducten.


Hiervoor was het CBL aangesloten bij de Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja. De stichting is ondertussen opgeheven, maar was een uniek samenwerkingsverband van o.a. diervoederindustrie, zuivel-, vlees- en eiersector, supermarkten en het Initiatief Duurzame Handel (IDH) die gezamenlijk werken aan verantwoorde soja voor de Nederlandse markt. Maatschappelijke organisaties zoals Natuur & Milieu, Solidaridad en Wereld Natuur Fonds (WNF) ondersteunen dit initiatief.

Aandeel duurzame soja in huismerken van de supermarkten.

Meer informatie vindt u op www.verantwoordesoja.nl