Duurzaamheid
Energiebesparing

De productie, distributie en verkoop van levensmiddelen is energie-intensief. Energiebesparing en gebruik van duurzame energie zijn daarom een prioriteit voor de supermarkten, de toeleveranciers en de transporteurs. Binnen CBL hebben de supermarkten de ambitie uitgesproken om in 2020 20% energieverbetering te realiseren ten opzichte van 2010. De afgelopen jaren is de jaarlijkse 2% verbetering die daarvoor nodig is, ruimschoots gehaald. De eerste monitoring heeft plaatsgevonden over 2011: het resultaat was 2,2% verbetering. In 2012 was het resultaat 2,8%, in 2013 3,0%, in 2014 2,9%, in 2015 2,3% en in 2016 2,4%. In totaal (2010-2016) dus 15,6%.

Van 1995 t/m 2016 heeft de supermarktbranche een totale efficiencyverbetering van 35,3 procentpunten gerealiseerd. Hiermee is 565 kton CO2-emissie vermeden. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 300.000 auto's.

Voor supermarkten en groothandels zijn tal van energiebesparende maatregelen mogelijk die in de winkel of het distributiecentrum genomen kunnen worden. Denk hierbij onder meer aan het aanbrengen van led-verlichting of andere energiezuinige verlichting of een sluis bij de ingang die ervoor zorgt dat de temperatuur in de winkel constant blijft. Andere maatregelen zijn:

• ruimte leeg: licht uit door sensor
• apparatuur uit buiten werktijd
• energiezuinige HR-ketel
• gebruik restwarmte van het koelproces
• isoleren van leidingen
• energiezuinige buitenverlichting
• afdekking van diepvriesinstallaties of koelmeubelen
• gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen

Voor maatregelen die aanpassingen vergen aan het gebouw zijn supermarkten vaak afhankelijk van de verhuurder van het pand. Denk hierbij aan het isoleren van het dak of de spouwmuren. Maar bij nieuwbouw kunnen supermarkten verregaande maatregelen, zoals het opslaan van warmte onder de grond, realiseren waardoor de organisatie nog klimaatvriendelijker wordt.