Duurzaamheid
Afschaffen hemdtasjes

Naar schatting werd er in de Nederlandse supermarkten 500.000 kilo hemdtasjes per jaar verstrekt bij de kassa. In het CBL-Klimaatplan is afgesproken in 2011 te stoppen met de gratis verstrekking van de hemdtasjes na de kassa. De energiebesparing die dit oplevert staat ongeveer gelijk aan de energie die 3500 huishoudens per jaar verbruiken.

Op de groente- en fruitafdeling blijven de tasjes beschikbaar voor het verpakken van groenten en fruit.

Gratis plastic tassen zijn al langer verdwenen uit de supermarkt: Sinds juli 1991 verstrekken supermarkten geen gratis boodschappentassen meer aan consumenten. Supermarkten leveren hiermee een bijdrage aan de vermindering van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Tegen betaling zijn er meermalig te gebruiken tassen te verkrijgen voor consumenten die geen eigen boodschappentas bij zich hebben.