Duurzaamheid
CBL-Klimaatplan

Als Nederlandse foodretail- en foodservicebedrijven nemen wij onze verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot van de levensmiddelenketen te verminderen. Door de unieke positie van onze branche in de keten zijn wij in staat om door middel van verbeteringen in eigen activiteiten (directe invloed), ook andere ketenpartijen en onze klanten (indirecte invloed) te helpen bij het reduceren van de klimaatbelasting.

Het CBL heeft hiervoor het CBL-klimaatplan opgesteld. Naast het terugdringen van het gebruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen, valt ook het terugdringen van voedselverspilling binnen de scope van het plan.