Duurzaamheid
Alliantie Verduurzaming Voedsel

De Alliantie Verduurzaming Voedsel streeft er naar de minimumeisen voor de voedselproductie verder te verhogen voor het welzijn van mens, dier en milieu. Een thema waar de komende jaren veel aandacht wordt besteed is verduurzaming van de vleesketen uiterlijk in 2020. Ook het reduceren van voedselverspilling is een belangrijk thema voor de Alliantie. Daarnaast worden de meest succesvolle pilots rond verduurzaming voedsel die onder het Platform zijn uitgevoerd, binnen de Alliantie verder opgeschaald.

Uitgangspunt is dat bedrijven niet individueel voor een duurzame transitie in de gehele agrifoodketen kunnen zorgen, maar dat verduurzaming juist door een goede samenwerking in de keten met een actief betrokken overheid tot stand komt.

Vanaf 2013 werken boeren en tuinders, fabrikanten, supermarkten, catering en horeca onder de naam Alliantie Verduurzaming Voedsel met elkaar verder om de voedselketen te verduurzamen. CBL geeft daarmee samen met FNLI, KHN, LTO en Veneca een doorstart aan het Platform Verduurzaming Voedsel, dat in 2009 met steun van de overheid van start ging en na 2012 ophield te bestaan. Het bedrijfsleven zet na drie jaar de ketensamenwerking voort om verduurzaming van de voedselketen te versnellen en verbreden. Door de krachten ook in de toekomst te bundelen, willen de private partners verduurzaming verankeren in alle bedrijfsprocessen door de gehele keten, en de duurzame basisnorm voor voedselproductie steeds verder verhogen.

Meer informatie: www.duurzamereten.nl

Gezamenlijke agenda verduurzaming met ministerie van EZ

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van EZ vinden elkaar in hun gevoel van urgentie voor de verdere verduurzaming van de voedselketen. De Alliantie en het Ministerie hebben daarom een gezamenlijke agenda opgesteld waarin zij voor de periode van 2013-2020 langs vier lijnen werken aan verduurzaming:

1. het verhogen van het duurzaamheidsniveau voor de voedselketen in brede zin, met extra aandacht voor:
2. de verduurzaming van de vleesketen,
3. vermindering van voedselverspilling en optimalisatie reststromen,
4. verbetering van de transparantie en communicatie over de verduurzaming van het voedsel- en distributieproces.

Download hier de agenda.

Download hier de folder over de gezamenlijke agenda.