Consumentenzaken en kwaliteit
Voedselvertrouwen

Voedselvertrouwen begint met productintegriteit

Het CBL maakte samen met industriepartijen, boeren, de NVWA en de ministeries van VWS en EZ deel uit van de Task Force Voedselvertrouwen. Deze Taskforce heeft tot een aantal concrete acties geleid.

Bestaande kwaliteitssystemenmoeten uitgebreid worden met productintegriteitsaspecten, waarmee de authenticiteit van producten kan worden geborgd. Ook worden de kwaliteitssystemen in de verschillende schakels van de keten beter op elkaar aangesloten.

Daarnaast zal de NVWA haar toezicht gerichter inzetten op de aanpak van fraude, zal zij haar risicoanalyse aanscherpen en gaat zij met het OM een strategie opstellen voor de aanpak van fraude. Voor fraude en gesjoemel met voedsel is geen enkel excuus te bedenken en geen straf te hoog.

Verder werken we ernaar toe dat de overheid namen van verdachte bedrijven sneller beschikbaar stelt aan afnemers en toeleveranciers en de beheerders van de kwaliteitssystemen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld supermarkten en fabrikanten partijen uit voorzorg blokkeren zodat deze producten niet op het bord bij de mensen thuis belanden. Juiste en snelle communicatie over alles dat met voedsel en de productie ervan te maken heeft van groot belang. Bedrijfsleven en overheid maken voorstellen voor betere informatie-uitwisseling om misvattingen over voedsel te corrigeren en om transparantie te bevorderen over het productieproces, het product en het etiket.

Tenslotte is de website www.ketenborging.nl opgericht. De site biedt bedrijven uit de voedselketen een overzicht van erkende kwaliteitsschema's, die voldoen aan deze criteria. Ondernemers kunnen via deze website controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een kwaliteitsschema dat aan de eerder genoemde criteria van voedselveiligheid en -integriteit voldoet of niet, en daar hun handelen op afstemmen.