Consumentenzaken en kwaliteit
Tracking & tracing in de keten

Regelgeving in het kader van voedselveiligheid in combinatie met recente calamiteiten in de voedselketen zijn er de oorzaak van dat dringend behoefte is aan geautomatiseerde systemen die de producten door de gehele keten kunnen volgen (tracking en tracing). Eerste vereiste is dat de gehele keten met eenzelfde gestandaardiseerde werkwijze gaat opereren.

GS1 heeft op voordracht van het CBL de unieke verzendcode EAN 128 ontwikkeld. Met deze unieke verzendcode is de branche in staat om producten door de gehele keten sneller op te sporen en terug te halen. Deze aanpak bevordert de voedselveiligheid. Zo kunnen nadelige effecten voor de gezondheid van de consument tot een minimum worden beperkt. De unieke verzendcode EAN 128 kan aan elke ladingdrager, pallet, kratje en rolcontainer worden toegekend.

Op dit moment werkt GS1 aan uitbreiding van de database met etiketinformatie (conform de eisen van de etikettenverordening die in december 2014 van kracht wordt).