Consumentenzaken en kwaliteit
Plaagdieren

Samenwerking loont bij effectieve bestrijding van plaagdieren

Plaagdieren kunnen veel schade veroorzaken. Het gaat daarbij niet alleen om ‘knaagschade’ en vervuiling van goederen, maar er kan ook brand ontstaan door het knagen aan bedrading. Daarnaast kunnen knaagdieren ziekteverwekkers zoals Toxoplasmose en Salmonella verspreiden.

Na bestrijding van plaagdieren komen de beestjes vaak weer terug omdat ze ook voorkomen in de omliggende panden. Experimenten in enkele winkelcentra hebben aangetoond dat een gezamenlijke aanpak effectiever is. Hierbij spelen niet alleen naburige collega’s een rol, maar ook het plaagdier-managementbedrijf en de gemeente, beheerder of vastgoedeigenaar. De meeste ondernemers hebben nog niet de kennis om de eerste stap te zetten voor zo’n gezamenlijke aanpak.

Daarom heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit samen met het CBL, de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging en de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven een praktisch document ontwikkeld met informatie over een effectieve aanpak van een gezamenlijke bestrijding.

U vindt hier meer informatie.