Consumentenzaken en kwaliteit
CBL-Hygiënecode

Het CBL heeft samen met haar leden een hygiënecode opgesteld en goed laten keuren door de minister van VWS. De CBL Hygiënecode 2016 bevat maatregelen om veilig en hygiënisch te werken in fooddetailhandel en groothandel. De maatregelen zijn gebaseerd op Europese wetgeving (verordening (EG) nr. 852/2004). Wanneer u de maatregelen uit de code toepast, voldoet u aan de wetgeving, beheerst u risico’s op het gebied van voedselveiligheid en bewerkt en verkoopt u levensmiddelen op een goede manier.  Voor ieder proces dat op de winkelvloer plaatsvindt, zijn de risico’s, de beheersmaatregelen en de kritische beheerspunten (CCP’s) beschreven.

Inhoud van de CBL Hygiënecode:

1. De CBL Hygiënecode 2016
2. Basisvoorwaarden
3. Processen
4. Verificatie, klanten en recall procedures
5. Bijlagen

Gebruik van de CBL Hygiënecode
Een groot deel van de code is voor iedere onderneming van toepassing. De basisvoorwaarden (dit betreft bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne, beheersing van plaagdieren en het omgaan met afval), verificatie, klanten en recall procedures en de bijlagen zijn voor ieder bedrijf van belang. Wat betreft de processen zijn in de code alle processen opgenomen die in het merendeel van de supermarkten en groothandels gebruikelijk zijn. Voor de processen die niet voor uw bedrijf van toepassing zijn, hoeft u de maatregelen die worden beschreven om de bijbehorende risico’s te beheersen niet te nemen.

Bestellen
De CBL Hygiënecode is te bestellen via het secretariaat. De kosten bedragen €47,50 voor CBL-leden en € 95,00 voor niet-leden. Beide prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.

E-learning
Aandacht voor hygiëne, de juiste behandeling van producten en de controle hierop moet een vast onderdeel van het dagelijks werk zijn. Opleiding en regelmatige training van de supermarktmedewerkers zijn hiervoor vereist. Het CBL ontwikkelde in aanvulling op de CBL Hygiënecode de onlinetraining #HACCP. Na succesvol afronden van het examen ontvangt de medewerker een certificaat voor in zijn opleidingenpaspoort.