Consumentenzaken en kwaliteit
Voedselveiligheid

Voedselveiligheid blijft een speerpunt voor het CBL en vraagt een gezamenlijke aanpak. Producenten van huismerken moeten een certificaat hebben van een voedselveiligheidsschema dat aan mondiale normen (GFSI) voldoet, zoals BRC en IFS. Daarnaast moeten alle boeren tuinders voldoen aan de internationale eisen van GlobalG.A.P. GlobalG.A.P. gaat verder dan alleen voedselveiligheid. De criteria waaraan boeren en tuinders moeten voldoen  hebben ook betrekking op bijvoorbeeld dierwelzijn, milieu en biodiversiteit. Aan GlobalG.A.P. zijn bovendien plusmodules Chain of Custody toegevoegd. Hiermee wordt de integriteit van producten geborgd.

Door het toepassen van internationale borgingsinstrumenten, zorgt de branche zelf voor een level playingfield. Het overgrote deel van de wetgeving komt uit Brussel. Het CBL speelt hier middels inbreng in Eurocommerce adequaat en tijdig op in. Etikettering en biologische producten en het uitvoeren van officiële controles zijn onderwerpen die momenteel in Brussel spelen. Verdergaande harmonisatie van inkoopvoorwaarden op gebied van voedselveiligheid en andere productievoorwaarden zijn belangrijk in een steeds vrijer wordende wereldmarkt.

Alle supermarkten werken met de CBL-Hygiënecode zodat ook op de winkelvloer de voedselveiligheid is geborgd. Het blijft een belangrijk punt om continu aandacht aan te besteden. Via www.supermarkt.nl kunnen medewerkers een e-learning voedselveiligheid volgen. Desondanks blijft scherpe aandacht geboden voor de borging van de voedselveiligheid. Alle incidenten en crises leren dat supermarkten en food service bedrijven steeds strengere eisen aan de leveranciers zullen moeten stellen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of bedrijven zich aan de wetten houden en ziet er zo op toe dat het eten veilig is. Zo zijn ondernemers verplicht om melding te doen van gevaarlijke producten die in de handel zijn gebracht en waarvoor maatregelen moeten worden getroffen, zoals een terugroepactie.

Lees meer over voedselveiligheid op www.voedingscentrum.nl en www.nvwa.nl