Consumentenzaken en kwaliteit
Etikettering

Keuzevrijheid voor de consument is het centrale uitgangspunt voor supermarkten. De consument moet zelf besluiten wat hij koopt en een keuze in de winkel kunnen maken. Steeds meer etiketteringsvoorschriften worden door de Europese Commissie vastgesteld.

Vanaf december 2014 geldt er een nieuwe etiketteringsverordening waarmee de informatie voor consumenten duidelijker en eenduidiger wordt. Grootste verschillen liggen in de manier waarop allergenen worden vermeld, de verplichte voedingswaardedeclaratie en het vermelden van de herkomst van vers vlees (per 13 december 2016).

De etiketteringvoorschriften nemen fors toe en vormen daarmee het grootste deel aan administratieve lasten voor de supermarktbranche. Uit onderzoek van het ministerie VWS blijkt dat de administratieve lasten die voortvloeien uit de regelgeving voor Gezondheidsbescherming worden geraamd op ruim 1,6 miljard euro per jaar. Ruim een miljard euro hiervan komt voor rekening van de Warenwet. Het CBL zet erop in dat de administratieve lasten fors worden verminderd.