Consumentenzaken en kwaliteit
Antibioticagebruik/ESBL

Het CBL is van mening dat voedsel veilig moet zijn om te consumeren en geen risico mag opleveren voor de volksgezondheid. Vaak wordt de suggestie gewekt dat de prijs van vlees voor de consument een relatie heeft met het grootschalig gebruik van antibiotica in de veehouderij. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van antibiotica bij supermarkten neergelegd. Dit is onterecht.

Het CBL wil dat de overheid ingrijpt. Het ministerie van VWS moet scherpe normen stellen voor de voedselveiligheid en volksgezondheid en de NVWA moet daar scherp op toezien.

CBL standpunten over de aanpak van resistente bacteriën:

- De consument moet te allen tijde veilig voedsel kunnen kopen. 
- De overheid moet normen opstellen, deze handhaven en maatregelen treffen.
- De veehouderijsector moet hard werken aan het terugdringen van het antibioticagebruik.
- Ook dierenartsen hebben een grote verantwoordelijkheid om uitermate terughoudend te zijn in het verstrekken van antibiotica.
- De overheid moet strict toezien op het gebruik van antibiotica in de veehouderij.
- Er moet onderscheid gemaakt worden tussen humaan en veterinair toepassen van antibiotica.

Op de site van het Voedingscentrum staat informatie over de aanwezigheid van resistente bacterieën.